Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Το ΠάΣΧα

 
Ο ΤΙΤΑΝΑΣ ΗΛΙΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
το Πάσχα των ανθρώπων: Π_Α_Σ_Χ_Α

πρώτο πάσχα:
το πρώτο γράμμα Π προσδιορίζει τον λόγο: Π-ρώτο (Πάσχα)
τα δύο τελευταία γράμματα Χ_Α ενούμενα συνθέτουν την Π-εντάλφα η οποία είναι σχηματικά-γεωμετρικά-τριγωνικά, η απεικόνιση του ανθρώπου-πεντανθρώπου, ο οποίος είναι το κατεξοχή σύμβολο της πρώτης εποχής-διαθήκης και του Ανθρώπου (ΥΛΗ_διάνοια).
επίσης το γράμμα: Σ προσδιορίζει το επίκεντρο της πρώτης διαθήκης χωροχρονικά που είναι ο τόπος του όρους Σ-ινά και τέλος το Α προσδιορίζει το περιεχόμενο της Α-λήθειας του πρώτου πάσχα που είναι ο νόμος Α-νθρωπος.
συνεπώς :
Π= Πρώτος νόμος-εποχή-διαθήκη (γένεση-μωσαϊκός 10λογος)
Α= Αλήθεια άνθρωπος (περιεχόμενο διαθήκης-εποχής)
Σ= Σινά τόπος-όρος (θεοφανέρωση-10 εντολές)
Χ =Χ=απεικόνιση ΧΙΑΣΜΟΥ=δισύνθετου ανθρώπου-εγώ =Χ=δισυνθετότητα
Α=Α=Ανθρωπος-Ατομική μονάς-εγώ (Α=μονάς-1).

ΑΧ=πεντάνθρωπος-εγώ-ον-πνεύμα

δεύτερο πάσχα:
τα 2Α του πΑσχΑ = ΑΑ αποκαλύπτουν την εντολή του Ιησού Χριστού Λόγου : Α-γαπάτε Α-λλήλους, την Αγάπη και Αλληλεγγύη, την αλληλέγγυο αγάπη. το Χ αποκαλύπτει το όνομα Χριστός, της θεότητος του Λόγου. το Σ αποκαλύπτει το έργο του εκλεκτού ιησού χριστού δηλαδή την Σ-ωτηρία του ανθρώπου- της ανθρωπότητος (Ιησούς=σημαίνει αυτός που σώζει- ο ΣΩΤΗΡ) και τέλος το Π αποκαλύπτει την Πηγή του εντολέα του ιησού χριστού λόγου, τον Π-ατέρα Θεό (Πνεύμα ο θεός) . (ψυχή)

Π=πατήρ-πνεύμα (αλήθεια)
Α=αγαπη-αγαπάτε (εντολή)
Σ=σωτηρία-σωτήρ (ανθρώπων-ανθρωπότητος)=ιησούς
Χ=χριστός (χάρις και αλήθεια) (
ιησ. χριστ. ο εκλεκτός) 
Α=αλληλεγγύη-αλλήλους (εντολή)

ιωάννη Α-17: ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

τρίτο πάσχα:


το τρίτο πάσχα-νόμος-εποχή-διαθήκη είναι τριαδικό και τριπλό, η τρίτη διαθήκη εμπεριέχει τόσο την τρίτη διαθήκη όσο και την πρώτη και δεύτερη διαθήκη, είναι Γ=α+β+γ (πνεύμα).

Γ=τρίτο πάσχα=τελευταίο=Ω
1-πρώτο πάσχα= πεντάνθρωπος αστήρ (μαύρο χρώμα)
2-δεύτερο πάσχα = σταυρός (+ Χ Τ) =θυσία-αυτοθυσία (ερυθρό χρώμα)
3-τρίτο πάσχα= Ω-μέγα τελευταίο γράμμα της ελληνικής ΑΒ (κυανούν χρώμα)

τα δύο πρώτα σύμφωνα γράμματα= ΠΣ συνθέτουν το γράμμα Ψ=23ον γράμμα και είναι το τελευταίο γράμμα στην σειρά απο τα σύμφωνα (β-γ-δ-ζ-θ-κ-λ-μ-ν-ξ-π-ρ-σ-τ-φ-χ-Ψ=17ον). ο αριθμός 17 (ψ=17ον) = 1-17=153 και πολλαπλασιαζόμενος με το σύνολο των αριθμών=9 αποδίδει πάλιν 17χ9= 153. ο 153 αποσυμβολίζεται πρώτον ως ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-το πνεύμα της αληθείας και εξωτερικά ως ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ (1=υδροχόος 5= υδρία 3= ύδωρ). το όνομα Παράκλητος= 115 δηλαδή: 5 ή Ε χ 23 ή Ψ= 115 =


23-Ψ
Ι
Ι
23-Ψ------23-Ψ--------23-Ψ
Ι
Ι
23-Ψ


5Χ 23= 115= ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ

η πεντάς=5 ή Ε ως παραγοντικός αριθμός αποδίδει:
5 ! =
1χ1=1
1χ2=2
1χ2χ3=6
1χ2χ3χ4=24
1χ2χ3χ4χ5=120
5 ! : ΣΥΝΟΛΟΝ =153
ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο 23=2+3=5=153

23 χ 1= 23= Ψ
23 χ 2= 46= θεός=46 ελλάς= 46 δώρα=46
23 χ 3= 69= η μήτηρ= 69 (αθήνα=69) (η μήτηρ-των λαών=η παναγία-ελλάς)
23 χ 4= 92= αγάπη+σοφία = 92
23 χ 5 = 115 = παράκλητος= 115 κλπ.

τα 2 πρώτα σύμφωνα γράμματα του λόγου: Πάσχα= Π+Σ= Ψ μας αποκαλύπτουν το Π_νεύμα Σ_οφίας που συγκροτεί και κατευθύνει το Ψ= το οποίο είναι το δοχείο-ταμείο δυνάμεων του θεού-ελλάδος-αγάπης και σοφίας κλπ. το τρίτο σύμφωνο: Χ είναι ο χιαστός σταυρός (ανατολή-δύση-βορράς-νότος) (Α_Δ_Α_Μ και Ε_Δ_Ε_Μ) (4 εποχές) (σωμα-ψυχή-διάνοια-πνεύμα του ανθρώπου-εγώ κλπ). Το Χ είναι το κατεξοχήν σύμβολο -εικόνα-σχήμα που αποδίδει την ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ του κόσμου-ανθρώπου και του παντός όσον αφορά το υλικό και αστρικό σύμπαν.

ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ: ΑΥΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΝΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-ΕΠΟΧΗΣ-ΝΟΜΟΥ. είναι η διάβαση-πέρασμα-πάσχα, το ΤΡΙΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ που βασικά είναι να δοθεί-δίνεται η παρακλητική αλήθεια (εποχή διαθήκη του αγίου πνεύματος) της ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΟΥ- ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. (μετουσώση του κακού μέσα απο πράξεις-έργα καλού και μετανοίας κακού και απλοποίηση της ανθρώπινης δισυνθετότητος, δηλαδή ζωή-διαβίωση με καθημερινή ορθή και ευθεία συμπεριφορά, ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σωφία) .

ΠΣ_Ψ=παράκλητος
Χ=νόμος δισυνθετότητος=δισύνθετος κόσμος-άνθρωπος

και τα 3 αυτά σύμφωνα ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ απο τα 2Α = Α Α την χριστική εντολή "Αγαπάτε Αλλήλους", την Αγάπη Αλληλεγγύη του ιησού χριστού, της Β' του θεού διαθήκης-νόμου-εποχής.

το τρίτο πάσχα της ανθρωπότητος=α+β+γ πάσχα-περάσματα-διαβάσεις : 1η-ύδατος 2η-αίματος 3η-πνεύματος που υποδηλώνουν-δείχνουν την οδό-πορεία για τις διαβάσεις (του ήλιου- ανθρώπου- πνεύματος) της Γήϊνης ανθρωπότητος (και της δια-γαλαξιακής και συμπαντικής ανθρωπότητος) : ύδωρ: στοιχείο ζωής- καθαρισμού- συντήρησης της ζωής- επαύξησης της ζωής. αίμα: θανάτωση της παλιάς ζωής, της φθαρτής και αναγέννηση- ανάσταση της σε αιθέρια αναψυχωμένη- εμψυχωμένη και άφθαρτη ζωή. πνεύμα: πνεύματωση της αναγεννημένης αιθέριας ζωής και θέωση και τελική αποκατάσταση της πνευματικά στον θεό-πνεύμα (ολότης-ενότης) .

Π-άσχα (πέρασμα-διάβαση)
Α-γάπης του λόγου
Σ-οφίας του πνεύματος
Χ-άριτος= του ιησού χριστού
Α-ληθείας= αγίου πνεύματος-παρακλήτου

Π-νεύμα-πατήρ
Α-γάπης
Σ-οφίας -σωφίας
Χ-άριτος
Α-ληθείας

Π-άσχα
Α-νθρωπότητος
Σ-ταυρός
Χ-ριστού
Α-νάστασις

Π-άσχα-το πάσχα-πέρασμα είναι:
Α-ρσις (αναίρεση- αφού πρώτα γίνει το σήκωμα-σταύρωση)
Σ-ταυρού=δισυνθετότης καλού και κακού
Χ-άριτι (χριστού)
Α-λήθεια (αγίου πνεύματος)

Πάσχα=πάς άνθρωπος (άνδρας) και ΧΑ=πεντάνθρωπος
Πάσχα= πάσα η ανθρωπότης (γυνή) Χ=δισύνθετη .


ΠΣ=Ψ= ΠαράκλητοΣ (Πνεύμα Σοφίας)
ΧΑ= Πεντάλφα=*= Χριστός (ΧΑρις)
Α=Αλήθεια-Πατήρ (Α=1= μονάς=ολότης-ενότης=θεός) .


Πάσχα = Πατήρ-Χριστός-Παράκλητος και Πενταπλή Αλήθεια που αφορά τον άνθρωπο και το έργο της τρίτης=Ωμέγα διαθήκης-εποχής .

Π_Σ=Ψ=23
Χ+Α=22+1=23=Ψ

ΠΣ_ΑΧ=Ψ+Ψ=23+23=46=θεός
και Α=1=μονάς-ενότης

θεός=Α_ΨΨ
Α=αλήθεια-πατήρ θεός

Ψ_Ψ=αγάπη+σοφία (εκφράσεις του θεού πατρός=ο θεός)


Δ
Ι
Ι

Ψ----- Ι------Ω
Ι
Ι

Ι
τα Δώρα της Δυνάμεως-Δημιουργού
η Ισχύς του Ιχθύ-Ιησού
ο ΠΣ=Ψ=Παράκλητος-Σωφία=το Πνεύμα Σοφία
η Ω -μέγα =Τρίτη εποχή-διαθήκη=α+β+γ
Ω-μέγα σύνοδος των 7 πλανητών και 153 φαινομένων)
ΠΑΣχα των ΕΛλήνων πάσΧΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

χαίρε ξένε, γίνε γνωστός !