Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΠάΣΧα Γ'

 
ΣΤΑΥΡΩΣΗ: (Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...).

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
ο των αγγέλων βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 


Ράπισμα κατεδέξατο,
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη,
ο Νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.

8888888888888888888888888888888888

Ιωάν. 3:14-15 και καθως μωσης υψωσε τον οφιν εν τη ερημω ουτως υψωθηναι δει τον υιον του ανθρωπου. ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον.

Ιωάν. 12:31-36 νυν κρισις εστι του κοσμου τουτου νυν ο αρχων του κοσμου τουτου εκβληθησεται εξω. καγω εαν υψωθω εκ της γης παντας ελκυσω προς εμαυτον.--τουτο δε ελεγε σημαινων ποιω θανατω ημελλεν αποθνησκειν--απεκριθη αυτω ο οχλος ημεις ηκουσαμεν εκ του νομου οτι ο χριστος μενει εις τον αιωνα και πως συ λεγεις οτι δει υψωθηναι τον υιον του ανθρωπου; τις εστιν ουτος ο υιος του ανθρωπου; ειπεν ουν αυτοις ο ιησους ετι μικρον χρονον το φως μεθ υμων εστι περιπατειτε εως το φως εχετε ινα μη σκοτια υμας καταλαβη και ο περιπατων εν τη σκοτια ουκ οιδε που υπαγει. εως το φως εχετε πιστευετε εις το φως ινα υιοι φωτος γενησθε ταυτα ελαλησεν ο ιησους και απελθων εκρυβη απ αυτων.
Ο
---3---
Ι
---------2---------
Ι
------------1------------
Ι
Ι
Ι
 • Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
 • Σήμερα-Τώρα-Κάθε παρόν, (ερχεται-δέχεται) κρεμάται-υψώνεται επι ξύλου- στον σταυρό και δείχνει την οδό-αλήθεια-ζωή της ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ (που το ξύλο-ο σταυρός συμβολίζει) ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ- ΖΩΗΣ- ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ, ο παντοτεινά αιωνίως ερχόμενος ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (υιός του θεού και υιός του ανθρώπου).
 • ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
 • Αυτός ο κρεμασμένος- υψωμένος στον σταυρό, είναι αυτός που Υπήρξε και είναι ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ του θεού και των ανθρώπων και είναι Αυτός ο οποίος εξ αρχής της δημιουργίας-ως ΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ Υπήρξε και Είναι ο Δημιουργός του παντός, δημιούργησε τον κόσμο της ψυχής και της ύλης (τις δύο δισύνθετες πτωτικές αλλα αλληλοεξαρτώμενες δημιουργίες) και που κυριολεκτικά κρέμασε- εξάρτησε- τον κόσμο της ύλης στον (απο τον) κόσμο της ψυχής, έτσι ώστε όλα τα εγω- ανθρώπινα όντα να διέρχονται απο την ύλη στην ψυχή και απο την ψυχή στο πνεύμα που εγώ είμαι και ευρίσκομαι-ο θεός πνεύμα.
 • Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
 • Αυτός ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ δέχθηκε την άνωθεν εντολή του θεού να φορέσει (να του τοποθετήσουν στην κεφαλή) τον πλεγμένο απο άκανθες στέφανο της θυσίας- αυτοθυσίας- αυτοταπείνωσης και τιουτοτρόπως να αυτοκαταστεί ελεύθερα θεληματικά ενσυνείδητα, ο Σωτήρας και Λυτρωτής- ελευθερωτής των ανθρώπων απο το κακό και την δισυνθετότητα τους.
 • ο των αγγέλων βασιλεύς.
 • Αυτός ο στεφανωμένος με στέφανο απο αγκάθια, είναι ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ που αν και είναι ο όντως ΒΑΣΙΛΙΑΣ των αγγέλων, όλων των πνευματικών όντων του ουρανού, δέχθηκε και κατήλθε στην γη γιαυτή την σταυρική θυσία.
 • Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται 
 • Αυτός ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ είναι που για χάρη του έργου του θεού και την αγάπη της ανθρωπότητος, δέχθηκε να περιβληθεί--να τον ντύσουν-- με ψευδή Βασιλική Πορφύρα, και απο αληθινός-όντως Βασιλιάς του ουρανού, να καταντήσει ψεύτικος και μη νόμιμος βασιλιάς του κόσμου, δέχθηκε να Υπομείνει τον κοσμικό εκ του κακού εξευτελισμό- κοροϊδία των ανθρώπων του κακού, προκειμένου να εκπληρώσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητος, 
 • ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 
 • Αυτός ο χλευασθείς- εξευτελισθείς απο τους ανθρώπους του κακού (απο το ίδιο το έθνος του-οι εβραίοι και αυτούς οι οποίοι ήταν διοικητές του έθνους του-οι ρωμαίοι) είναι ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ του θεού, είναι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, είναι ΙΔΙΟΣ ο Δημιουργός του Ουρανού, του πνευματικού κόσμου ο οποίος είναι Τέλειος Απόλυτος και Αιώνιος και εκφράζει το Θέλημα του θεού και Αντ'Αυτού, είναι Αυτός Που ως ΠΝΕΥΜΑ και με το Πνεύμα του περιβάλλει τον ουρανό με άπειρη Δύναμη και Πνεύματα Τέλεια που δοξάζουν και υπηρετούν το ένδοξο έργο του.
 • Ράπισμα κατεδέξατο, 
 • Αυτός ο ίδιος ΕΚΛΕΚΤΟΣ, καταδέχθηκε αδιαμαρτύρητα Ράπισμα- δάρσιμο κατά πρόσωπο όντας ανύμπορος να υπερασπιστεί εαυτόν απο τους ρωμαίους στρατιώτες οι οποίοι όφειλαν να σεβασθούν έναν μελλοθάνατο και μάλιστα καθήκον τους ήταν να τον προστατεύουν απο τους κατηγόρους του και όχι να τον κτυπάνε οι ίδιοι.
 • Ματθ.ΚΖ-27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν· 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων· 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.
 • ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
 • Αυτός ο δαρθείς- Ραπισθείς αδίκως απο τους φρουρούς- στρατιώτες (αλλά και απο τον ίδιο τον Πιλάτο-ματθ.ΚΖ-26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.) Είναι Αυτός ο οποίος με την Βάπτιση του στον Ιορδάνη Ποταμό έγινε η αιτία να ελευθερωθεί-ξεπλυθεί ο άνθρωπος-ΑΔΑΜ απο τις αμαρτίες- ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ, ακριβώς διότι, εκεί στον ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟ όταν ο Πρόδρομος τον Βάπτιζε, έγινε το πρωτόγνωρο και ασύλληπτο για ανθρώπινο νου, να ΣΥΝΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ (αυτή τούτη) Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, Ο ΘΕΟΣ στον κόσμο της ύλης-την γη (και αυτή υπήρξε η μία και μοναδική φορά ιστορικά). Η Παρουσία αυτή της Αγίας Τριάδος, ("πνεύμα ο θεός") εσήμανεν την πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου απο το κακό του και τούτο διότι το κακό με την παρουσία της αγίας τριάδος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ νικήθηκε κατα κράτος- εξαφανίσθηκε- καταργήθηκε και συνεπώς δεν υφίσταται πλέον ως "αρνητικό πνεύμα" στον "δικό του" πνευματικό αρνητικό κόσμο (άχρονα-πνευματικά).
 • Ήλοις προσηλώθη, 
 • Αυτός ο ίδιος ΕΚΛΕΚΤΟΣ είναι αυτός που προσηλώθηκε-καρφώθηκε-ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ με καρφιά πάνω στον σταυρό του μαρτυρίου και πάνω στον Γολγοθά- τον ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΝ , είναι αυτός που δέχθηκε θεληματικά- άφησε τους ΡΩΜΑΙΟΙΟΥΔΑΙΟΥΣ αρχιερείς και εξουσιαστές, να του επιβάλουν το τραγικό μαρτύριο του θανάτου με σταύρωση που επιτρεπόταν μόνο για κακούργους- εγκληματίες, με σκοπό να εξαγοράσει τα ανθρώπινα ΚΡΙΜΑΤΑ και να γίνει υπ-ΑΙΤΙΟΣ της ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (της ανθρώπινης δισυνθετότητος) δηλαδή δέχθηκε να ΤΕΘΕΙ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ (υπόνομον) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ-των ανθρώπων, ενω ήταν θεός- φορέας του πνεύματος του θεού-ΛΟΓΟΥ.
 • ο Νυμφίος της Εκκλησίας. 
 • Αυτός ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ- που οι ΡωμαιοΙουδαίοι θανάτωσαν σταυρικά, είναι ο ΝΥΜΦΙΟΣ της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ δηλαδή της ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (του συνόλου) ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ του θεού, οι οποίοι είναι- και θα είναι-θα καταστούν ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ και του Νυμφίου θεού της ανθρωπότητος, του αρνίου ιησού χριστού, θεανθρώπου- ανθρωπόθεου.
 • Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου.
 • Αυτός ο Εσταυρωμένος Ιησούς χριστός, ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ είναι Αυτός που --εκτός όλων των άλλων παθών-- εκεντήθηκε- τρυπήθηκε στην πλευρά-το σώμα του (ανθρωπινο μέρος-ανθρωπότητα) απο κοντάρι-βέλος-λόγχη και είναι Αυτός ο οποίος είχε Γεννηθεί απο την Ουράνιο παρθένο Μαριάμ (θείο μέλος-θεότητα), η οποία είναι η Βασίλισσα των Ουρανών- του πνευματικού κόσμου (προβολή του θείου Λόγου).
 • Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
 • Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν. 
 • τότε πράγματι- αληθινά, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, εφόσον και εμείς εκπληρώσουμε με αγάπη και σύνεση την ΑΡΣΗ της δισυνθετότητος μας, μπορούμε ελπιδοφόρα να πούμε "δείξε μας χριστέ μας και την δική μας ανάσταση, κατέστησε μας μετόχους- συμμετόχους της χάριτος και αλήθειας της αγάπης και πνευματικής σου σωφίας, κάνε μας κοινωνούς της αναστάσεως σου δια της αναστάσεως μας και ευδόκησε να χαρούμε την ανάσταση ολοκλήρου της ανθρωπότητος σου. Αυτή θα είναι πράγματι-αληθινά, η αληθινά ένδοξη ανάσταση σου- συνανάσταση μας.
  Ματθ.ΚΖ-45 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίαν φωνεῖ οὗτος. 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας σώσων αὐτόν. 50 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 52 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη, 53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 54 ῾Ο δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.  

  Ματθ.ΚΗ-1´\ΟΨΕ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3 ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. 4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. 5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· 6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος. 7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 8 καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
   

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  χαίρε ξένε, γίνε γνωστός !