Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

το Εύ και το Αεί

 ο Μέγας Βασιλιάς Ιουστινιανός,
κτίτωρ του Ναού της Αγίας Σοφίας
Εύ=το καλόν, αγαθόν, ωραίον, ευάρεστον,

Ευαγγέλιο- καλό-χαρμόσυνο άγγελμα-αγγελία
Ευλογία= καλός λόγος, χάρις δια λόγου
Εύ αγωνίζεσθαι= ο καλός αγώνας
Εύ ζήν= η καλή-ποιοτική-πνευματική ζωή
οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ= δεν βρίσκεται το καλόν στην πολυλογία αλλά στα λίγα και καλά-αληθινά λόγια, βρίσκεται η αλήθεια-πλήθος αληθειών, 

ΚΛΠ.

Αεί= το αιώνιο, παντοτινό, αθάνατο, ατελέυτητο, αέναον,

όμοιος ομοίω αεί πελάζει= οι όμοιοι ποιοτικά άνθρωποι ταιριάζουν-έλκονται
γηράσκω αεί διδασκόμενος= αν και γερνάω εξακολουθώ πάντοτε να χρήζω διδαχής
αεικίνητος =συνεχώς κινείται παντού
αείμνηστος= η μνήμη του θα είναι αιώνια
αειθαλής= θάλλει αεί θάλλει- αυξάνει
αείζωον-πυρ= ζει παντοτινά, είναι αιώνιον-άφθαρτον-αθάνατον

αλήθΕΙΑ= η άλ η Θεία= θεϊκή-αιώνια
ενέργεια = εν τω έργω- ένα-ενοποιημένο έργον ενεργεί
λατρεία= τιμή- σέβας- προσκύνηση, υμνωδία- ωδή προς το θειον
βασιλεία= πολίτευμα με άρχοντα ο οποίος έχει ως βαση-έδρασμα τον λαό
βοήθεια= βοή (προς τον θεό για να έλθη) θεία (βοήθεια)
ευθεία= υλικά διατρέχει πορεία ίσια, διανύει απόσταση ευθεία χωρίς καμπύλες-γωνίες και ψυχικά έχει το αίσθημα ευθύ, είναι ηθικά δίκαιος, έχει ευθύτητα-διαιοσύνη
αλιεία = απο την άλ=θάλασσα αεί=πάντοτε αλιεύει, μαζεύει ψάρια-ιχθείς
καλλιέργεια= κάνει καλόν έργον, καλή τέχνη, καλλιτεχνία
προσπάθεια= προς το πάθος-παθαίνει κουράζεται λόγω του αγώνα να νικήσει να βγει νικητής γιαυτό παθαίνει-πάσχει

ΚΛΠ. 

το εύ= το καλόν= Η ΑΓΑΠΗ-ηθική αίσθηση
το αεί= το αιώνιον= Η ΣΟΦΙΑ-πνευματικότητα 

εύ=5+20=25

α+ω=1+24= 25

α+ω=εύ

αεί=1+5+9= 15= Ο

Ο-μικρον= 15 (το Ο = κύκλος και ο κύκλος είναι το κατεξοχήν σύμβολο του απείρου και αιωνίου, χωρίς αρχή-έναρξη και χωρίς πέρας-τέλος, ένας μόνος, αέναος, ατελεύτητος, απειραιώνιος, τέλειος, ήλιος.

1-6-7
2-5-8
3-4-9
ΕΥ=Α_Ω = Ο ΩΝ
ΑΕΙ=Ο-κύκλος απειρ-αιώνιος

αεί εύ= ο Α_Ω ών αιώνιος κύκλος

αποκ. ΚΒ-12 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. 13 ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος (σημ: αρχη και τέλος των ανθρώπων και των κόσμων-όντων).

αποκ.Α-5 καὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, 6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Αποκ. 20:6 μακαριος και αγιος ο εχων μερος εν τη αναστασει τη πρωτη επι τουτων ο θανατος ο δευτερος ουκ εχει εξουσιαν αλλ εσονται ιερεις του θεου και του χριστου και βασιλευσουσι μετ αυτου χιλια ετη.

ΙΕΡΕΙΣ= ιερεύς + ιέρεια


ιερεύς= εύ ρει ς (εύρεις= θα εύρεις και εύ ρεις-ρέεις) ευ=το καλόν το οποίον ρει=ρέει πάντοτε αναγεννητικά- ανακαινιστικά και μαζί με αυτό και εσύ θα εύ ρεις-ρέεις ένα με αυτό εν Σ-οφία, αενάως- αεί- αιωνίως.

ιέρεια= αεί ρεί = η αεί ρέουσα, αεί ρέει, ρεί-αλλάζει αναγεννάται-ανακαινίζεται, η Ρέα η οποία αενάως-αεί ρεί-ρέει και αναγεννά (με το εύ και το αεί) τον κόσμο με τα ύδατα- νάματα- επήρρειες του ουρανού και του θεού .

ιερείς= εις ερείς-ρεις-ρέεις Ι-ώτα= είσαι-είστε (όλοι) ο είς-ένας που ερεί-λέει και ρεί-ρέει το ΙΕΡΟΝ Ι-ώτα, σύμβολο-εικόνα-μορφή ΙΔΕΑ της Ιερής Ισχύος (του Ιησού- ιχθύ) της Αλήθειας-αγάπης-σοφίας.

ΑΛΗΘΕΙΑ=ΙΣΧΥΣ-ήλιος (σελήνη)
ΣΟΦΙΑ=φαντασία-πύρ
ΑΓΑΠΗ=θέληση-φως

ΠΝΕΥΜΑ(αλ-αγ-σοφ)=Χριστός-Παράκλητος (χάρις-αλήθεια)

ΙΣΧΥΣ=θέληση+φαντασία=ΠΝΕΥΜΑ

Ι= κάθετη κεραία= σοφία-ορθή (θεία)

Ι= πνεύμα θεού κατερχόμενον

Ι=ευλογία-χάρις άνωθεν κατερχόμενη και κάτωθεν ανερχόμενη

Ι=9 ή 10

ιώτα=53 πύρ=53 λέων=53 (πύρ= ο βασιλιάς των φυσικών στοιχείων, λέων= ο βασιλιάς των ζώων και το Ι = ο βασιλιάς των στοιχείων-γραμμάτων της διανοητικής σοφίας)

ιώτα=1111=
1
1 + 1
1
ΕΥ-ΑΓΑΘΟΝ και ΑΕΙ-ΑΙΩΝΙΟΝ

ΙΕΡΕΙΣ=ιερεύς- ιέρεια= αγαθότης-αιωνιότης= οι ιερείς είναι λειτουργοί που (οφείλουν να) προσκομίζουν τα ΔΩΡΑ της ΑΓΑΘΟΤΗΤΟΣ και ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ του ΘΕΟΥ- της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
(ο Ιησούς Χριστός- καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν).

εύ=25= Α+Ω
αεί=15= Ο
Ο Α_Ω= σύνολο 40 =
Ι
10
Ι=10  + 10=Ι
10
Ι
123456789-10 (1+9=10)
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω-ΑΩ (α+ω=25)

οι αριθμοί-αριθμοσοφία (1-9-10)
τα γράμματα=λογοσοφία (α-ω-ΑΩ) 
(το) ΕΥ (είναι το) ΑΕΙ
(το) ΑΕΙ (είναι το) ΕΥ
εν τω ΕΥ το ΑΕΙ
εν τω ΑΕΙ το ΕΥ
εύα εί=είσαι
είσαι η ΕΥΑ=ζωή και μήτηρ ζώντων
ευεί ευά= χαίρε ω χαίρε ζωή και χαρά των μυστών, η εύα το εύ , ΥΙέ μου αεί εί εύ !
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/MenkauraAndQueen_MuseumOfFineArtsBoston.png/320px-MenkauraAndQueen_MuseumOfFineArtsBoston.png
MENKAHURE_HAMERENTEPTY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

χαίρε ξένε, γίνε γνωστός !